Etikett: föreningsinformation

Kan vi ses för en assist?

Föreningen Turf Västerbotten söker engagerade och drivna personer för små och stora uppdrag. Du behöver inte ha erfarenhet av föreningsarbete sedan tidigare men gärna ett starkt intresse för att göra det roligt att turfa i hela Västerbotten.

Många möten hålls digitalt. Utöver styrelsen finns det andra sätt att engagera sig i föreningen, både stora och små uppdrag, t.ex. eventarrangemang, Bonanza-gruppen, valberedning och revision.

Är du nyfiken och vill veta mer så ta gärna en assist med valberedningen (WombaWomba) eller någon i styrelsen. Det går också bra att skicka meddelande i chatten/mail.

Roliga nyheter!

I samband med att Turf Västerbotten har fått äran att arrangera Turf Bonanza 2023 så passar vi på att snygga till lite! Bloggen får en ny, riktig, egen adress: turfvasterbotten.se (förhoppningsvis omdirigeras du hit automatiskt) och ett nytt utseende.

Dessutom, när det nu är aktuellt med adventskalendrar startar givetvis snart Bonanzakalendern med en ny lucka att öppna varje dag, fram till…

Välkommen!

Rapport från årsmötet – ny styrelse och intressanta förslag från medlemmarna

Lördag 26 mars hölls föreningens fjärde årsmöte i Umeå. Under årsmötet tackades avgående förtroendevalda för deras insatser och nya valdes enligt nedan:

Ny styrelse

 • Ordförande 1 år: Ninetail
 • Ledamot 2 år omval: inda7
 • Ledamot 2 år nyval: UncleFester
 • Ledamot fyllnadsval 1 år: KLC2
 • Suppleant 1 år: linkaz
 • Suppleant 1 år: vidvarandi
 • Utöver detta kvarstår Brellir som ordinarie ledamot på ytterligare ett år.

Nya revisorer

 • Revisor 1 år: Randy55
 • Revisorssuppleant 1 år: Tacitium

Valberedningskommitté

 • Ordförande 1 år: WombaWomba
 • Ledamot 1 år: vakant

Observera att det finns en vakans i valberedningskommittén. Om du är intresserad, kontakta styrelsen eller WombaWomba.

Motion

En motion hade inkommit angående att ändra reglerna för Fysikern i Västerbottens Klassikern. Mötet röstade nej till en regeländring men skickade med ett önskemål om att styrelsen fortsätter titta på frågan om en alternativ justering under året.

Förslag på aktiviteter

Styrelsen berättade om planerna för det kommande året och medlemmarna fyllde på med ytterligare förslag. Här kan t ex nämnas:

 • Översyn av upplägget för, eller namnet på, Fysikern
 • Gemensam zonrensningsresa till Vasa en helg i maj. Alla intresserade uppmuntras följa med! Mer om detta i ett separat inlägg.
 • Gemensamma turfrundor/turfträffar på olika platser i Västerbotten
 • Nyhetsbrev
 • Nybörjarträff för delning av tips och tricks
 • Mentorer för nya turfare
 • Olika sätt att visa på bredden i turfandet och vad turf kan ge, t ex via hemsidan
 • Kampanj för att värva fler medlemmar
 • Månadsinslag på hemsidan/Facebook där olika turfare ansvarar varje gång och/eller korta nedslag/intervjuer och roliga turfhändelser.

Övrigt

Konstaterades att vi var svältfödda på mänsklig kontakt efter pandemin – vi kom tidigt och lämnade sent och ville aldrig sluta prata! Efter mötet överlämnades medaljer till de närvarande som deltagit i Västerbottens Klassikern. Övriga får givetvis sina medaljer på annat sätt. Ett separat inlägg om Västerbottens Klassikern kommer senare – deltagarna förtjänar att bli hyllade ordentligt.

Nära zonen TheSickGirl. Foto: Ninetail

Motionsdags igen!

Lördag den 26 mars kl 13:00 hålls föreningen Turf Västerbottens årsmöte. Som medlem har du möjlighet att vara med och forma föreningen och ha inflytande i vad föreningen ska ha för verksamhetsfokus. Detta gör du enkelt på två sätt:

 1. Kom på årsmötet! Använd din röst för att fatta beslut och välja styrelsemedlemmar.
 2. Skicka in motioner inför årsmötet.

Vad är då en motion? Det kan beskrivas som ett förslag som du vill ska behandlas på årsmötet, dvs något som medlemmarna ska rösta om på årsmötet. Det kan vara något som du anser bör förändras i föreningen eller ett förslag på vilket fokus föreningen ska ha. T.ex. att du förespråkar för att det ska finnas ett speciellt medlemsevenemang.

Hur skriver jag en motion? Skriv en kort text – själv eller tillsammans med andra medlemmar – som beskriver ditt förslag. Motivera gärna så att medlemmarna och styrelsen övertygas av ditt förslag. Du lämnar/mailar motionen till styrelsen.

Vad händer sedan?  Styrelsen kommenterar och ger ett förslag till beslut. Motionerna, kommentarerna och förslagen skickas ut tillsammans med dagordningen till föreningens medlemmar. På årsmötet tas motionerna upp, du har möjlighet att förklara ditt förslag för de andra medlemmarna som också få möjlighet att diskutera förslaget. Efter diskussionen ska årsmötet rösta om motionen ska bislås (antas) eller avslås.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, alltså den 25 februari. Du kan maila din motion till turf.vasterbotten (snabel-a) gmail.com eller lämna ett utskrivet förslag till någon av medlemmarna i styrelsen.

Dags att förnya medlemskapet för 2022

Det drar ihop sig till vår och med vår följer förutom ökad lust att turfa och delta i träffar också motionsskrivande och årsstämma. Det är alltså hög tid att betala in årsavgiften för medlemsskap i Turf Västerbotten 2022. För mer information om hur man går tillväga, se https://turfvasterbotten.wordpress.com/bli-medlem/ .

Men vad får man ut av att vara medlem, undrar du kanske? Man kan väl turfa ändå?

Ja, det kan man ju och majoriteten av turfarna i världen gör precis så. Man turfar, deltar kanske i någon träff eller något event emellanåt men är inte medlem i någon förening. Så var det för oss i Västerbotten också innan föreningen bildades.

Vi hade en lång tradition av träffar och event men allt byggde på insatser av enstaka eldsjälar och var i huvudsak koncentrerat till Umeå med några enstaka träffar i Skellefteå. Föreningen föddes för att vi helt enkelt ville ha mer – av allt. Vi ville ha mer gemenskap, fler träffar och event, en Bonanza och profilkläder och vi ville dessutom ha större utbyte mellan orterna. Med en förening skulle vi kunna nå fler, vara fler som delade på arbetet och också lättare kunna jobba strategiskt gentemot Turf Crew, andra föreningar och våra egna kommuner. Vi skulle kunna ha en budget och inte alltid vara beroende av tillfälliga insamlingar när något skulle göras.

Vid bildandet utgick vi från några grundidéer. Bland annat var det viktigt att vi skulle vara hela regionens förening där alla skulle känna sig välkomna oavsett bostadsort, kön, ålder, turfsätt eller eventuella funktionsvariationer. Styrelsen sattes samman för att återspegla detta.

Här är några av de saker föreningen jobbat med sen starten 4 maj 2019:

Hela regionens förening

 • Vi har haft träffar i bland annat Umeå, Obbola, Vännäs, Lycksele och Skellefteå. Fler orter fanns med i planeringen när pandemin slog till och lamslog en stor del av arbetet och vi hoppas på att snart kunna ta upp tråden igen.
 • Vi erbjuder möjlighet att delta i styrelsemöten och årsmöten digitalt för att så många som möjligt ska kunna delta – vi vet att Västerbotten har stora avstånd.
 • Vi har infört Västerbottens Klassikern med egna medaljer för de som vill ha mer utmaningar i Turf. De kräver inte sällan att man lär känna fler delar av regionen än sin egen…
 • För att lyfta fram turfarna i den egna regionen har vi infört en vandringspokal för regionvinnaren varje omgång. Hittills har pokalen rest mellan Umeå och Skellefteå några varv men vi hoppas givetvis att fler orter tar upp kampen.
 • Vi har kört flera av de återkommande eventen Midnight Classic och Winter Classic i Umeå men planer finns på event på fler orter. Under pandemin har vi ägnat tid åt att införskaffa reklamflaggor och ett partytält som kommer att underlätta vid kommande event.
 • Vi har ordnat en webshop där man kan köpa profilprodukter med Turf Västerbottens logga.
 • Vi undersöker möjligheten att kunna erbjuda medlemsförmåner hos olika sportbutiker och cykelhandlare i regionen.

...där alla känner sig välkomna

 • Vi jobbar aktivt med att försöka lägga träffar på restauranger som är tillgängliga för alla och vi försöker anpassa platserna för utomhusträffar och samlingsplatser för event så att de i möjligaste mån går att nå även för de som behöver hjälpmedel för att förflytta sig. Barn är självklart alltid välkomna, oavsett om de turfar själva eller inte.
 • Vi erbjuder familjemedlemskap och har också barn- och ungdomsklass på våra event.
 • Vi har en webbplats där vi samlar information om föreningen och vad som är på gång och där vi också vill visa att turf är ett spel för alla. Håll utkik efter kommande intervjuer!
 • Vi har tagit fram flyers och informationsmaterial till de som önskar sprida turf på sin hemort eller sin skola/arbetsplats eller liknande.

Före pandemin fanns också tankar på organiserad samåkning till bonanzor i andra städer, informationsträffar för nya turfare samt organisering av gemensamma turfrundor. Vi hoppas kunna arbeta vidare med detta nu när restriktionerna släppts. Störst av allt är kanske att vi vill kunna stå värd för en Bonanza i framtiden så att fler turfare i Sverige och världen får uppleva vår vackra region. Det kräver i sin tur en stark organisation.

Turf Västerbotten är en ung förening som fortfarande är under uppbyggnad. Som medlem är du med och bygger upp den från grunden och du är också med och beslutar om inriktningen på föreningens arbete framöver. Du har rösträtt på årsmötena och kan antingen själv ställa upp som förtroendevald eller rösta på vilka andra som ska företräda dig. Via föreningen har du också möjlighet att få stöd om du vill ordna träffar eller event på din hemort eller någon annanstans. Kanske sitter du på världens idé till något helt nytt?

Sammanfattningsvis: Ju fler vi är, desto mer roliga saker kan vi hitta på. Bli medlem!

Mot framtiden! Foto: Ninetail

Turf Västerbotten söker DIG!

Turf-träffarna läggs som tidigare aviserat på is ett tag framöver. Men föreningen fortsätter att planera för framtiden. Just nu söker vi dig som vill…

… Vara med i planeringsgruppen för Västerbotten Winter Classic 2021. Preliminärt (det beror så klart på pandemin och restriktioner) anordnas Västerbotten Winter Classic 2021 den 27 februari 2021. Vi söker nu dig som är intresserad att vara med att planera eventet. Detta innebär exempelvis att lägga zoner, hålla koll på resultatlistan under eventet, skriva inbjudan, koka kaffe, vakta grillelden…

Västerbotten Winter Classic 2020 med träsk-tema. Vad blir det för tema 2021? Foto: WombaWomba

… Vara med i en zonförslagsgrupp för Västerbotten. Scott63 har initierat en grupp som syftar till att samordna zonförslag. Är du en fena på att hitta unika platser? Vill du utöka antalet zoner i Bygdsiljum? Är du mästare i att formulera argument som zonläggarna älskar? Kan du alla genvägar i naturområdena? Sitter du på ett geografiskt lexikon över Västerbottens historiska platser som saknar zoner? Givetvis kan alla även i fortsättningen fortsätta att individuellt göra zon-förslag i appen och på Forumet. Gruppens målsättning är att öka chansen att få bra zoner accepterade och därmed förhoppningsvis stimulera och öka turfandet i Västerbotten.

… Vill bidra med en text (och gärna en bild) från dina turf-minnen. Föreningen söker korta och långa berättelser om turfande för att publiceras här på hemsidan. Det kan vara små reseberättelser från turf-resor, roliga och annorlunda zon-tagningar, en personlig utmaning, din första dag som turfare… Skriv en text på mellan 100 – 1500 ord och bifoga gärna någon eller några bilder (som du har rättigheter till) och skicka till styrelsen. Använd bara turf-nick i texten, inga personnamn.

Zonen Goosigt i Skåne. Foto: WombaWomba.

En intresseanmälan görs lättast genom att skicka ett mail till styrelsens mailadress: turf.vasterbotten (snabel-a) gmail.com. Skriv gärna i ämnesraden ifall det rör VB Winter Classic, zonförslags-gruppen och/eller Turf-berättelse till hemsidan.

Turf-posters

Styrelsen har tagit fram en informations-sticka och posters för att sprida budskapet om Turf. Du som är medlem får gärna ladda ner, skriva ut och sätta upp. Det går också att få mer högupplösta-versioner. Vi ber er dock att ta hänsyn till affischeringsregler och endast sätta upp planscher där så är lämpligt. Vill du ha medaljen Expandator behöver du följa Turfs riktlinjer. Ypperligt tillfälle att i samband med uppdragen i klassikern locka fler turfare till regionens alla kommuner!

Ni hittar pdf-versioner av planscherna här.

Turf-sticka (png)

 

Kallelse: Årsmöte 2020

Välkommen till årsmötet för föreningen Turf Västerbotten!

cropped-2019-06-26-19.40.25

När: Lördag 14 mars kl 14:00
Var: Brf Nornans samlingslokal, Älvans väg 158, Tomtebo, Umeå. Närmsta zon Ratatosk.

Bilagor:
Kallelse inklusive dagordning och valberedningens förslag
Förslag till stadgeändringar

För att vara röstberättigad på årsmötet behöver du ha betalt in årsavgiften innan årsmötet eller på plats på mötet. Här finns mer information om inbetalning.

Det kommer finnas möjlighet till förslag om vad föreningen ska fokusera på under det kommande året, samt crowdy-möjlighet!

Varmt välkomna!
Styrelsen för Turf Västerbotten

Medlemsavgift för 2020

cropped-tvblogo-e1566489806623-1.png

Uppdaterat 25 februari: Förtydligande gällande inbetalning, formulär och röstberättigande.

Nu är det dags att betala in Medlemsavgiften för 2020. Avgiften för 2020 är för vuxen 120 kr, barn 60 kr och för familjer är totalbeloppet max 240 kr. Instruktioner för hur du betalar finner du här. Glöm inte att märka din betalning med ditt turf-nick. Har du inte varit medlem tidigare behöver du även skicka in formuläret om personuppgifter.

För att vara röstberättigad på årsmötet behöver du ha betalt in din årsavgift innan mötet alternativt på själva årsmötet. Skulle årsavgiften ändras på årsmötet sker återbetalning.

Låter det rörigt? Ja, vi medger att det blivit något snurrigt med medlemsavgift och årsmöte i relation till hur det är formulerat i stadgarna. Därför ser styrelsen nu över stadgarna för att förtydliga och underlätta föreningens arbete framöver. Förslag till stadgeändringar kommer att bifogas kallelsen till årsmötet, som kommer inom kort.

Välkommen som medlem för 2020!

Ps. Passa på att betala in start-avgift för Västerbotten Winter Classic 2020 på samma gång! För visst har du anmält dig?

Motionera mera!

IMG_32441

Foto: ZoneBanger

Lördag den 14 mars kl 14:00 hålls föreningen Turf Västerbottens årsmöte. Som medlem har du möjlighet att vara med och forma föreningen och ha inflytande i vad föreningen ska ha för verksamhetsfokus. Detta gör du enkelt på två sätt:

 1. Kom på årsmötet! Använd din röst för att fatta beslut och välja styrelsemedlemmar.
 2. Skicka in motioner inför årsmötet.

Vad är då en motion? Det kan beskrivas som ett förslag som du vill ska behandlas på årsmötet, dvs något som medlemmarna ska rösta om på årsmötet. Det kan vara något som du anser bör förändras i föreningen eller ett förslag på vilket fokus föreningen ska ha. T.ex. att du förespråkar för att det ska finnas ett speciellt medlemsevenemang.

Hur skriver jag en motion? Skriv en kort text – själv eller tillsammans med andra medlemmar – som beskriver ditt förslag. Motivera gärna så att medlemmarna och styrelsen övertygas av ditt förslag. Du lämnar/mailar motionen till styrelsen.

Vad händer sedan?  Styrelsen kommenterar och ger ett förslag till beslut. Motionerna, kommentarerna och förslagen skickas ut tillsammans med dagordningen till föreningens medlemmar. På årsmötet tas motionerna upp, du har möjlighet att förklara ditt förslag för de andra medlemmarna som också få möjlighet att diskutera förslaget. Efter diskussionen ska årsmötet rösta om motionen ska bislås (antas) eller avslås.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, alltså den 15 februari. Du kan maila din motion till turf.vasterbotten (snabel-a) gmail.com eller lämna ett utskrivet förslag till någon av styrelsemedlemmarna.

Ps. Du har väl inte glömt att anmäla dig till VB Winter Classic?

Källa: Förening.se

Upphovsrätt © 2023 Turf Västerbotten

Tema av Anders NorenUpp ↑