Styrelsen 2021

  • Ordförande: Ninetail
  • Vice ordförande: Ghbl
  • Sekreterare: UncleFester
  • Kassör och medlemsansvarig: inda7
  • Ordinarie ledamöter: inda7, Ghbl och Brellir
  • Suppleanter: stefanx46, linkaz och UncleFester.

Övriga föreningsuppdrag

  • Revisor: Mr@
  • Revisorsuppleant: Vozne
  • Valberedning: Bont (ordförande) och WombaWomba
  • Webansvariga: Ninetail, linkaz och UncleFester.