Det är skillnad på vinter och vinter! För att uppleva ett riktigt vinterevent kom till Västerbotten Winter Classic!

/

There is a difference between winter and winter! To experience a real winter event come to the Västerbotten Winter Classic!

Läs mer och anmäl dig (svenska)

Read more and register (english)