Day 24

Photo: UncleFester

 

Julaftonskväll, gran och paket
Här finns nåt speciellt, en raritet
Stor förväntan, röda luvan är på
God Jul, blir Bonanza i Umeå

 

***

 

Christmas Eve*, presents and clarity
There is something special here, a rarity
Great expectancy, the red hat is on and so
Merry Christmas, and welcome to the Bonanza in Umeå

 

Zone: UmeStation

icon_06