Day 14

Photo: WombaWomba

 

Tre turfare på uppdrag, kör en slinga
Likt vise män de en hälsning vill bringa
Friskvård mot hälsa, en härlig vision
Turf har allt och ger härlig motion

 

***

 

Three turfers on a mission, running a loop
Like wise men they want to help us recoup
Wellness towards health, a wonderful vision
To start turfing was my best decision

 

Zone: StalonView

icon_06