NU är det dags igen för en klassiker – Midnight Classic – för 9:e gången.
Arrangören Föreningen Turf Västerbotten hälsar alla intresserade välkomna till detta event.
Eventet är öppet, vilket ger dig eventmedaljen i appen.

När: Lördag 17 juni 2023
Start av event: Lördag 17 juni, 23:00
Varaktighet: 2 timmar
Slut av event: Söndag 18 juni, kl 01:00
Prisutdelning: Sker vi samlingsplatsen som är intill Signalzone (Hedlundadungen)
Här kommer det även finnas möjlighet att grilla korv som ni tar med själv.

Var: Umeå – Västerbotten

Eventområdet består av områdena Väst på stan, Västerslätt, Rödäng samt
Grisbacka/Grubbe.

KLASSINDELNING:
Två klasser
a) Cykel-klass
b) Fot-klass. Här går även rullstol utan motor och liknande fortskaffningsmedel in.
Klargörande; Kickbike, rollerblades, rullskidor samt eldriven rullstol räknas in i klass a) Cykel

ÅLDER:
Det finns ingen åldersindelning på detta event. Detta då det är ett nattevent. Om deltagaren är under 18 år rekommenderas att målsman godkänner deltagande.

PRISER ATT VINNA:
Respektive klass har 1: a -3:e plats ett pris i form av riktiga medaljer.
Alla som tagit en zon får en Event-medalj i appen.

ANMÄLAN:
För att kunna uppskatta och planera zoner vill vi att ni anmäler er via denna länk: https://forms.gle/DfaZA49zrLZ9AeEp9

Anmälan är inte obligatorisk (då detta är ett öppet event) men det uppskattas för att kunna lägga ut rätt antal zoner.
I din anmälan anger du Turf-nickname samt din mailadress, som du kan kontaktas på.
Ange även vilken klass du tänkt delta i (denna går sedan att ändra sig på, men inte allt för nära eventet)
Skicka in (svara på formuläret) anmälan senast 15/6 klockan 23:59. MEN gör det så fort som möjligt, så vi kan ha framförhållning och mäta av intresset. Du får en bekräftelse på din anmälan på via mejl.

RAPPORTERING:
Det går att följa eventet på http://www.turfgame.com Välj där fliken Event.

SÄKERHET:
Vi rekommenderar starkt användning av hjälm i cykelklass.
Belysning på cykel vid behov ska också med.
Givetvis följer vi trafikregler och visar hänsyn till andra.
Vid olycka kontakta 112, om så bedöms, samt om möjligt kontakta eventledningen.
Eventet arrangeras av Föreningen Turf Västerbotten, vilket innebär att idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund gäller under själva tävlingen.

OM EVENT:
Event är en kort tävling där det finns många special-utlagda zoner med korta avstånd inom ett speciellt område. Alla har samma förutsättningar avseende tagningstid (30 sek) och blockeringstid (3 min). Detta är lämpligt för såväl nya som rutinerade turfare.
Gå, spring eller cykla – gör vilket du tycker passar dig för tillfället.
Satsa stenhårt för vinst eller ta bara någon zon.
Om du vill läsa mer om vad det innebär med event hänvisas till sidan:
https://wiki.turfgame.com/sv/wiki/Event#Regler_f.C3.B6r_arrang.C3.B6rer